Keď sa povie detox...- 2. časť

24.09.2017

V prvej časti nášho článku "Keď sa povie detox..." sme sa venovali predovšetkým tomu, ako predchádzať poškodeniu buniek oxidačným stresom a voľnými radikálmi. Čo však v prípade, že sme zanedbávali prevenciu a v súčasnosti registrujeme isté príznaky, ktoré si možno ani nespájame s oxidačným stresom.

Časté nočné budenie a málo energie trápi mnohých ľudí. Mnohí z nich si myslia, že je to spôsobené stresom (napríklad v práci, v škole a pod.), no až dostanú otázku, či spia lepšie, alebo majú viac energie aj keď práve neprechádzajú stresovým obdobím, odpoveď je zvyčajne rovnaká - žiadna zmena k lepšiemu. V tomto momente je potrebné si uvedomiť, že problémy spojené s naším spánkom a energiou ako takou, nemôžeme pripisovať len stresovým situáciám, aj keď je nespochybniteľné, že na tom môžu mať veľký podiel. Náš komplex vitamínov AM&PM obsahuje vyvážený pomer živín a antioxidantov špeciálne zostavený pre deň a noc osobitne. Diferencovaním tohto komplexu do dvoch produktov dávame telu presne to čo potrebuje počas dňa a následne počas noci. Je zbytočné organizmus "presycovať" vitamínmi, pretože to, čo telo nedokáže spracovať, alebo práve nepotrebuje je jednoducho vylúčené z organizmu prirodzenou cestou. Doplnením dôležitých vitamínov tak dochádza k efektívnejšej práci celého organizmu, čoho výsledkom je viac energie ako aj pokojnejší spánok.

Náš produkt FINITI naopak bojuje prostredníctvom donedávna neznámeho enzýmu - telomerázy proti zrýchlenej deštrukcii telomérov. Teloméry sú akési ochranné čiapočky našich chromozómov. Ich postupným poškodzovaním, či už je to prirodzenou cestou počas bunkového starnutia, alebo rýchlejšou, pri oxidatívnom poškodení buniek množstvom voľných radikálov, ktoré bunky napádajú. Čo teda spraví chromozóm ak je už teloméra príliš krátka a nedokáže ho ďalej v dostatočnej miere chrániť? Keď sa naše teloméry stanú príliš krátkymi, naše bunky už viac nevedia plniť svoje funkcie. Bunky začnú ničiť samé seba a nakoniec odumrú. Vedci nazývajú tento proces apoptózou. Odumieranie buniek je jedna vec, ale keď sa bunky nachádzajú v štádiu, kedy už nie sú schopné plniť si svoju funkciu, čo sa nazýva senescencia, začnú zo seba chrliť nebezpečné voľné radikály a molekuly spôsobujúce zápal, a tieto zásadne poškodzujú okolité bunky. Takéto masívne napádanie buniek, môže viesť až k vzniku tkanív karcinogénneho charakteru.* Podporou spomalenia procesu skracovania telomérov prostredníctvom telomerázy tak teoreticky dokážeme vo väčšej miere predchádzať vzniku širokej škály civilizačných ochorení.* Samozrejme, doposiaľ nebola objavená žiadna látka, ktorá by raz a navždy dokázala skoncovať so starnutím buniek a v konečnom dôsledku aj s prirodzeným starnutím. A však spomalením tohto procesu dochádza k výraznému zlepšeniu kvality života. Produkt FINITI je svojím zložením bohatý aj na výživné látky, ktoré naše bunky potrebujú, predovšetkým pri boji s oxidačným stresom. Komu je FINITI určené? Vo všeobecnosti je telo človeka schopné efektívne nahrádzať a brániť bunky približne do 25. až 35. roku veku. Produkt FINITI je teda určený pre ľudí nad 35 rokov. Užívanie produktu v nižšom veku pri zdravom človeku nemá význam, nakoľko telo ešte disponuje dostatkom enzýmov, ktoré by sme produktom FINITI doplnili, vznikol by teda nadbytok, ktorý by bol z tela vylúčený. Užívať produkt FINITI v nižšom veku má význam predovšetkým vtedy, ak je telo vystavené rozsiahlemu poškodeniu alebo zásahu. Napríklad početné zlomeniny, zložitý chirurgický zákrok a pod., kedy doplnením výživných látok obsiahnutých v tobolkách FINITI dokážeme teoreticky urýchliť proces hojenia a zotavovania sa.* A však aj v tomto prípade, by klient užívajúci produkt FINITI nemal mať menej ako 20 rokov.

*Tieto vyhlásenia neboli potvrdené úradom pre kontrolu potravín a liečiv USA, ako ani žiadnou inou inštitúciou v USA a Európskej únii.