Výmaz údajov

Žiadosť o úplné vyradenie osobných údajov zo záznamov stránky

Vážený klient, 

bezpečnosť Vašich osobných údajov bola a je pre nás vždy prioritou. Vieme, že v súčastnosti predstavuje zneužitie osobných informácií problém, s ktorým je potrebné bojovať a preto sa pridávame na stranu tých, ktorým bezpečnosť návštevníkov stránok nie je ľahostajná. Preto rešpektujeme Vaše právo na takzvané "úplné zabudnutie", ktoré predstavuje úplný výmaz Vašich údajov z našich záznamov a úložísk, ako aj všetkej komunikácie, ktorú ste prostredníctvom našej stránky vykonali. Vyplnením formulára nižšie podávate žiadosť vlastníkovi stránky generaciamladych.sk o úplný výmaz Vašich osobných údajov, ktoré ste zadali do formulárov na stránke generaciamladych.sk, emailom, alebo telefonicky. Vlastník webu záznamy Vašich osobných údajov následne do 24 hodín od prijatia žiadosti odstráni. O odstránení osobných údajov už však nebudete informovaný, nakoľko dôjde k úplnej strate kontaktov na Vás. Uisťujeme Vás preto, že proces výmazu osobných údajov prebehne najneskôr do 24 hodín. Zachované však zostanú všetky údaje, ktoré zhromažďujú 3. strany (napríklad prehliadač), nakoľko nie je možné z našej strany tieto údaje odstrániť. Pre výmaz údajov, ktoré zhromažďuje Váš prehliadač kontaktujte prosím technickú podporu príslušnej spoločnosti. 

* Je potrebné uviesť email, ktorý ste použili pri poslednom kontakte s našou stránkou.